Dar / milodar / ofera na aktivity zboru

Podporiť fungovanie nášho cirkevného zboru ECAV Svätý Jur je možné urobiť zaslaním ľubovoľného daru na číslo nášho bankového účtu: 

IBAN: SK58 0900 0000 0000 1919 7296

s informáciou pre prijímateľa, že ide o "dar" alebo aj pomocou mobilnej aplikácie vašej banky zosnímaním QR kódu:

Cirkevný príspevok za člena zboru

Ak ste členmi nášho cirkevného zboru ECAV Svätý Jur a tento rok ste ešte nepodporili náš zbor uhradením cirkevného príspevku, môžete tak urobiť bezhotovostne zaslaním cirkevného príspevku na číslo nášho bankového účtu: 

IBAN: SK58 0900 0000 0000 1919 7296

s informáciou pre prijímateľa, že ide o "cirkevný príspevok" alebo aj pomocou mobilnej aplikácie vašej banky zosnímaním QR kódu. Odporúčaný príspevok je 20 € na dospelého a 10 € na dieťa za rok - môžete však prispieť aj inou sumou.