Materská škola zriadená našim cirkevným zborom

riaditeľka:

Mgr. Andrea Besedová

kontakt: 02/4497 0768, 0904 134 017, cmssvatyjur@gmail.com

Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur