Služby Božie - každú nedeľu o 9:30

Služby Božie - každú nedeľu o 9:30

príďte medzi nás

Služby Božie

9:30 nedeľa - hlavné služby Božie v kostole (Prostredná 37,  spravidla v 1. nedeľu v mesiaci prisluhujeme Večeru Pánovu) 

9:30 nedeľa - Rodinné služby Božie - prispôsobené pre deti, hudba so živou s kapelou (približne raz do mesiaca)

9:45 nedeľa - online prenos naživo - Zvesti slova Božieho (takmer každú nedeľu na našej Facebook stránke) 

8:15 nedeľa - nešporné služby Božie v domove dôchodcov Diaconia Svätý Jur (Felcánova 25)

Detské služby Božie:

9:30 nedeľa - počas hlavných služieb Božích, na záver prichádzajú deti na požehnanie do kostola (každú nedeľu okrem nedieľ keď sú Rodinné služby Božie)